[UNTV] Kariton | Istorya

17th April 2018

“Feeling ko hindi Niya ako tinitignan bilang anak. Marami akong tinanong sa Kanya pero hindi ako nagalit, hindi ako nagtampo, nalungkot ako tas maraming nagsabi sa akin na kaya mo dinadanas ang buhay na yan kasi mahal ka Niya. Diyan ka Niya nasusubukan kung gaano ka katatag. Yung faith mo sa Kanya ..”

Istorya
April 14, 2018

For more videos: http://www.untvweb.com/video/
For News Update, visit: http://www.untvweb.com/news/

Check out our official social media accounts:
http://www.facebook.com/UNTVNewsRescue

https://www.youtube.com/UNTVNewsandRescue
Instagram account – @UNTVLife

Feel free to share but do not re-upload.

PoGo Portal – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. pogoport.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook